Viktiga datum

Vi beslutar om fördelning av medel från Landsbygdsfonden. 

LAG-möten 2023

- 2 mars 

- 24 maj 

- 17 augusti

- 19 oktober

- 7 december

Årsmöte Utveckling Hälsingebygden 2023

26 april kl. 18.00 i Långheds Bygdegård