Viktiga datum

Stoppdatum för ansökningar 2017

- 28 augusti

- 16 oktober

Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är kompletta och beslutsbara kommer till LAG för beslut.

Beslutsdatum för LAG 2017

- 12 juni

- 9 oktober

- 11 december