Viktiga datum

Vi beslutar om fördelning av medel från två fonder Landsbygdsfonden och Socialfonden. Eventuellt får vi mer medel till Landsbygdsfonden under 2019 och LAG (Lokala aktionsgruppen) kommer därför att besluta om helt nya ansökningar i den fonden först under höst/vinter 2019. När det gäller socialfonden så tar LAG beslut på nya ansökningar så länge vi har medel att fördela, under hela 2019,   Kontakta Leaderkontoret innan du skickar in en formell ansökan.

Stoppdatum för nya ansökningar i Landsbygdsfonden:

Stoppdatum kommer när vi får info om ev. mer pengar till Landsbygdsfonden.

Stoppdatum för nya ansökningar i Socialfonden:

15 februari 2019

Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är kompletta och beslutsbara kommer till LAG för beslut.

LAG möten 2019

- 27 mars 2019

- 12 juni 2019

- 3 oktober 2019

- 11 december 2019

Årsmöte Utveckling Hälsingebygden 2019

- 16 maj 2019