Viktiga datum

Stoppdatum för ansökningar

- 23 augusti  2018

- 22 oktober 2018

- 21 januari 2019

Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är kompletta och beslutsbara kommer till LAG för beslut.

Beslutsdatum för LAG

- 3 oktober 2018

- 5 december 2018