Viktiga datum

Stoppdatum för ansökningar

- 13 mars 2018

- 21 maj 2018

- 10 september 2018

Stoppdatum innebär inte att ansökan per automatik kommer upp på nästkommande LAG för beslut. Endast de ansökningar som är kompletta och beslutsbara kommer till LAG för beslut.

Beslutsdatum för LAG

- 1 mars 2018

- 31 maj 2018

- 3 oktober 2018

- 5 december 2018