Viktiga datum

Vi beslutar om fördelning av medel från Landsbygdsfonden. 

LAG-möten 2022

- 3 mars 

- 24 maj 

- 29 september

- 8 december

Årsmöte Utveckling Hälsingebygden 2022

28 april