Viktiga datum

Vi beslutar om fördelning av medel från två fonder Landsbygdsfonden och Socialfonden. Eventuellt får vi mer medel till Landsbygdsfonden under 2019 och LAG (Lokala aktionsgruppen) kommer därför att besluta om helt nya ansökningar i den fonden först under höst/vinter 2019. De medel som vi har haft till förfogande i Socialfonden är slut så det är stängt för ansökningar i den fonden.

Stoppdatum för nya ansökningar i Landsbygdsfonden:

Stoppdatum kommer när vi får info om ev. mer pengar till Landsbygdsfonden.

Ansökningar i Socialfonden:

Stängt för ansökningar i Socialfonden.

LAG-möten 2019

- 3 oktober 2019

- 11 december 2019