Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns inom Hälsingebygden? Det är frågan som vår utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tar avstamp ifrån.

Vill du vara med och diskutera vad som är så bra med vårt utvecklingsområde, vad som gör oss lite extra stolta, men också vad som är mindre bra och skulle kunna utvecklas. Vart är vi på väg och vad kommer göra att vi når dit? Under ett par timmar kommer vi utforska hur vi vill att vår bygd ska vara om 10 år och försöka identifiera aktiviteter och möjligheter som gör att vi tar oss dit.

Din röst är viktig, så varmt välkommen på någon av våra dialogträffar.

Tisdag 18/5 kl 14-16              Anmälan i ny länk

Torsdag 20/5 kl 16-18            Anmälan i ny länk

Varmt välkommen!

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi för Utveckling Hälsingebygden (2023-2027). Genom strategin vill vi skapa förutsättningar för att låta vårt område nå sin fulla potential. För att nå framgång i strategiarbetet behöver vi dig, dina tankar, dina idéer och din lokalkännedom. Vi tror nämligen att det är du som bor och verkar på en plats, som bäst vet vad som behövs för att göra den platsen ännu bättre.

Vi är glada och stolta över att du och din organisation är en viktig part i upprättandet av den nya strategin. Vi skulle därför behöva be dig om en tjänst. Nedan, i mejlet, finner du en länk till en web-enkät där vi samlar ihop svar på frågor gällande vår bygd. Vi är nyfikna på dina åsikter om hur vi ska utveckla vår bygd, men kanske vill du även att fler i din omgivning ska bidra i vårt arbete. Sprid i såna fall denna information vidare till fler intressenter.

Vi skulle uppskatta om du kan ta dig tid att svara på medföljande enkät. Enkäten är anonym och tar ca 4-6 minuter att svara på. Den kommer ligga öppen under tiden 28 april till 19 maj 2021. Alla som vill delta, är välkomna att delta.

Länk till enkät: https://forms.office.com/r/fGzQDdWd4x

Vill du följa strategiarbetet löpande, besök https://strategi2023.utvecklinghalsingebygden.se/