”Speedprojekt” – Förenklad finansiering för utveckling av landsbygd

Vad är ett Speedprojekt?

Gemensamt för Speedprojekten är att de är i mindre ekonomisk omfattning än våra vanliga Leaderprojekt och att både ansökningsförfarande och beslutsväg är enklare och snabbare än våra ordinarie ansökningar. Tanken är att Speedprojekten ska vara aktiviteter som genomförs på en relativt kort tid, där effekterna av insatserna kan vara både omedelbara och på längre sikt.

Precis som i andra typer av Leaderprojekt så bygger även denna typ på att insatserna är nytänkande, att det har en relevans i vår strategi och ger en vinst i lokalsamhället där projektet äger rum. Samt att de bjuder in till delaktighet, samverkan och öppenhet.

Vi har fyra olika teman för våra Speedprojekt. En ansökan till oss gör du inom ETT av dessa teman, alltså ett tema per ansökan. Observera att du ej kan söka medel ur flera teman för genomförande av samma projekt.  

Teman

1. P to P - Erfarenhetsutbyte & nätverkande för utveckling av landsbygd

Behöver din förening eller byaråd en injektion av idéer utifrån? Kanske behöver ni åka på en studieresa i Sverige/Europa för att ta del av andras idéer och lösningar som är relevanta för en fortsatt utveckling av din/er bygd? Ni kanske behöver ett kompletterande nätverk av människor med idéer och tankar som kan bidra till ert sätt att jobba vidare på hemmaplan? Sök då medel för detta i ett Speedprojekt hos oss.

2. B to B - Erfarenhetsutbyte & nätverkande för utveckling av näringsverksamhet på landsbygd (endast företag kan söka)

Ser du som företagare eller som branschorganisation en möjlighet i att utveckla ert sätt att arbeta och/eller utveckla nya affärer genom att åka och besöka företag i Sverige/Europa? Behöver ni som bransch få input i exempelvis hur liknande branscher arbetar i andra delar av Sverige/Europa för att stödja en utveckling för er här hemma? Sök då stöd för detta i ett Speedprojekt hos oss på Utveckling Hälsingebygden.  

3. Ung & Kultur – barn, unga, unga vuxna genomför kulturinsatser på landsbygd

Är du barn (minst 7 år), ungdom eller ung vuxen (upp t o m 30 år) eller har du några i din närhet som vill genomföra ett projekt inom kultur och som passar de målgrupperna? Vi har medel att söka för er som vill planera och genomföra insatser inom kulturområdet. Viktigt är att barnen, ungdomarna eller de unga vuxna själva är delaktiga i hela processen, från planering till genomförande och utvärdering av projektet.

4. Kulturskaperiet – innovativa insatser inom kultur för utveckling av landsbygd

Bär du på en galen och rolig idé inom kulturområdet? Vi har medel att söka för nyskapande idéer där planering och genomförandet gärna sker i samverkan mellan personer/organisationer som normalt ej brukar samarbeta. Tanken med projekt inom detta tema, är att genom insatser i kulturen våga arbeta gränsöverskridande, våga genomföra nyskapande kulturella arrangemang och våga testa nya innovativa idéer. Så vill du utveckla något evenemang eller annat genom att testa nya idéer, nya samarbeten inom kultur - då kan du söka ett Speedprojekt hos oss. Är du däremot i behov av medel för att göra något du gjort förut…då är INTE detta rätt ställe för dig att söka medel på.

Vem kan söka Speedrojekt och hur mycket kan jag söka?

Speedprojekt kan sökas både av organisationer och privatpersoner. Ett Speedprojekt kan få max 50.000 kr i stöd. Pengarna betalas ut i efterskott.

Vem kan söka Speedrojekt och hur mycket kan jag söka?

Speedprojekt kan sökas både av organisationer och privatpersoner. Ett Speedprojekt kan få max 50.000 kr i stöd.

Vilka utgifter kan jag söka stöd för?

Pengarna kan användas till budgeterade utgifter för genomförande av aktiviteter - exempelvis marknadsföring, informationsmaterial, resor, övernattningar, förtäring, föreläsare, lokaler etc.

Exempel på det vi inte finansierar via våra effektprojekt är djur, alkohol, investeringar, lönekostnader eller kostnader som delfinansieras av annan offentlig finansiär. Vi finansierar ej heller förstudier via våra Speedprojekt.

Krav på ideell tid & medfinansiering

Ideell tid:

Grundtanken med Speedprojekt är att de ska bygga på delaktighet från lokalsamhället och vi förutsätter därför att det finns människor som är beredd att lägga sin tid i projektet. Detta redogör du för i din ansökan till oss.

Medfinansiering:

”B to B – Erfarenhetsutbyte & Nätverkande för utveckling av näringsverksamhet på landsbygd.”     Detta tema är ett stöd som kräver medfinansiering då det är tänkt att stötta en utveckling av företagande på landsbygd, något vi ej enligt regelverket får ge 100% stöd till. Du kan som mest få 60% av den budget du redogör för i ansökan till oss. Resterande 40% behöver vara en privat medfinansiering.   

I övriga teman är stödet 100% av de utgifter du söker stöd för.

Beslut om medel till ditt Speedprojekt

Speedprojekt ska vara smidiga att söka och snabba att få beslut på. Vi tar löpande beslut på de ansökningar som kommer in till oss och du kan räkna med att få ett beslut inom en månad från det att ansökan kommit in till oss – vi jobbar för att kunna ge dig ett beslut så snart som möjligt.

När kan ett Speedprojekt starta?

Ett Speedprojekt kan påbörjas först efter att ansökan har skickats in till Leader. Om du som sökanden påbörjar ett Effektprojekt innan du har fått ett formellt beslut av oss på Utveckling Hälsingebygden så gör du det på egen risk men du har rätt att påbörja ditt projekt i och med att ansökan är inlämnad till oss.

Hur gör jag en ansökan till ett Speedprojekt?

Börja med att kontakta Anna-Carin eller Ylva på Leaderkontoret för att bolla dina idéer. Tänk igenom följande om projektet innan du tar kontakt:

  • Syfte, Mål & Målgrupp
  • Aktiviteter i projektet
  • En idé om kostnaden för att genomföra projektet
  • Varför behövs detta projekt
  • På vilket sätt är projektet nytänkande
  • Vilka du tänker dig att samarbeta med?

Vi skickar dej sedan ansökningshandlingarna via post eller mail. Vi fattar beslut om Speedprojekt så länge det finns pengar kvar att fördela.

Obs det går inte att göra ansökan i Jordbruksverkets digitala ansökningssystem!

Kontakta Anna-Carin eller Ylva om du har frågor. Se kontaktuppgifter under "Kontakt" här på hemsidan.