Skriva ansökan

Ansökan till oss gör du på Jordbruksverkets hemsida. Information om hur du gör kommer här nedan. Kontakta oss på Leaderkontoret om du behöver hjälp.

1. Fullmakt

Du behöver en fullmakt för att få företräda den organisation som ska vara projektägare i systemet. Fullmakten måste du ansöka om med en formell blankett. Blanketten ska skrivas ut, fyllas i och undertecknas av behörig firmatecknare. Den ska sedan skickas tillsammans med ett intyg på vem som är firmatecknare till:

Jordbruksverket
Djurregisterenheten
826 84 Söderhamn

Varje fullmakt är personlig. Flera fullmakter kan dock delas ut av behörig firmatecknare. Det tar vanligen 1-2 veckor att få fullmakten beviljad och du får bekräftelsen per brev från Jordbruksverket. När fullmakten är beviljad känner systemet av det och kopplar ditt personnummer till den berörda föreningen automatiskt när du loggar in med din personliga e-legitimation.

Mer information om fullmakter finns på Jordbruksverkets hemsida:

Fullmakt

2. Logga in i systemet på Jordbruksverket

 Gå in på följande länk för att komma till startsidan: http://www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html

 Logga in med ditt bank-id. 

 

 

 

 

 

 

 

Välj nu ”e-tjänster inom mina sidor” som finns i vänstra kolumnen. Se bilden, markerat med gult:

 

 

 

 

 

 

På nästa sida i systemet så väljer du ”stöd inom lokalt ledd utveckling” som finns i kolumnen till vänster. 

 

 

 

 

Du kommer nu att välja mellan steg 1 eller steg 2 i ansökan. Har du haft kontakt med Leaderkontoret (något vi rekommenderar) så kan du välja att gå direkt till "steg 2”, annars väljer du steg 1.

Klicka sedan på ”starta tjänsten” och fyll i enligt anvisningarna i ansökan. 

3. Fyll i din ansökan

Tänk på att både handläggningen från Leaderkontoret och bedömningen från LAG utgår ifrån det som står i ansökan. Lägg därför tid på att så utförligt som möjligt beskriva alla delar i ansökan så ökar dina chanser för en effektiv handläggning. Förutom ansökan du fyller i på Jordbruksverkets hemsida så rekommenderar vi att du förtydligar din ansökan genom att även skicka in en djupare projektbeskrivning utifrån det insatsområde du har valt.

Du måste inte fylla i hela ansökan på en gång, du kan pausa och återkomma och fylla i klart. Men tänk på att spara ofta när du håller på i systemet så att det du fyllt i inte försvinner. 

Steg 1 är grundläggande uppgifter om den organisation som söker stödet, kort om projektet samt sökt belopp. I steg 2 ska projektansökan detaljeras. Det är möjligt att i samråd med Leaderkontoret skippa steg 1 och gå direkt på steg 2. 

Det är först när du har klickat på "granska och skicka in" din ansökan och fått ett digitalt kvitto som din ansökan räknas som formellt inkommen.

4.Välj rätt inriktning

Eftersom samma IT-system på Jordbruksverket används för olika typer av projekt och företagsstöd så är det mycket viktigt att du väljer rätt stödtyp från start. På nr 3 i ansökan ”Välj projekt så ska du välja inriktning på ditt projekt. För Utveckling Hälsingebygden är det de gulmarkerade inriktningarna här till höger som är aktuella. Kontakta Leaderkontoret innan du väljer inriktning. (Om du ska söka ett samarbetsprojekt så är det den rödmarkerade fonden som du ska söka.)

Kontakta Leaderkontoret om du är osäker på valen i denna del av ansökan. 

Välj rätt Leaderområde

Under punkt 4 i ansökan ”Om projektet” så är det viktigt att du väljer Gävleborg och sedan den eller de kommuner som ditt projekt omfattar och sedan ska du välja vårt Leaderområde, Utveckling Hälsingland”.  

5. Noga med utgifterna

Punkt 5 i ansökan ”Utgifter”. Tänk noga igenom den budget ni har för projektet. Det är bara är kostnader som tas upp i budgeten som ni sen kan få ersättning för.

En detaljerad budgetbilaga är obligatoriskt för alla projekt - den laddar du ner på din dator, fyller i, sparar lokalt i din dator och sen laddar upp som bilaga till din ansökan. Specificera era utgifter, ge förklaringar, visa beräkningar och bifoga underlag så att det är möjligt att bedöma om utgifterna är rimliga. Till exempel kan offerter från olika leverantörer, prisjämförelser från olika leverantörer på internet eller hänvisningar till olika leverantörers prislistor för en budgeterad utgift bifogas.

Länk till budgetmall

En aktivitetsplan är en sammanställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid. Mallen är tänkt som ett stöd i planeringen och för budgetmallen. Den tydliggör vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Här kan ni också visa hur ni kommit fram till omfattningen av exempelvis antal arbetstimmar, antal mil eller antal deltagare. Aktivitetsplan

Om projektet har lönekostnader, ska beräkning av timlön ske utifrån Jordbruksverkets blankett. OBS! Blanketten måste sparas ned på en dator för att sedan kunna fyllas i. (PDF, Beräkning av timlön här)

6. Finansiering 

Under punkt 6 ”Finansiering” ska du välja vilken typ av finansiering du söker. Här finns alla finansieringssätt inom hela Jordbruksverket uppradade så det är viktigt att du väljer rätt för att inte få en komplettering. Kontakta Leaderkontoret om du är osäker. 

7. Bilagor till ansökan

Det är möjligt att ladda upp bilagor till ansökan, men de ersätter inte grundläggande svar på frågorna i ansökningssystemet. Förutom de bilagor som står att du ska ladda upp och bifoga ansökan på Jordbruksverkets hemsida så vill vi att du där, på Jordburksverkets hemsida, även laddar upp och bifogar följande i ansökan:

  • Dokument som redogör för firmatecknare
    • Årsmötesprotokoll / Konstituerande mötesprotokoll
  • Om du söker för annans räkning och har fått en fullmakt så vill vi att du bifogar:
    • Beslut om fullmakt från den du fått fullmakten från.
    • Fullmakten
  • Offerter. Har ni fått in offerter som grund för era kostnadsberäkningar så bifoga även dem i ansökan.
  • Fördjupad projektbeskrivning. Vi rekommenderar att ni skriver en fördjupad projektbeskrivning där ni redogör för era projektidéer och aktiviteter utifrån det insatsområde som ni har valt. Se våra insatsområden här 

 

En fördjupad projektbeskrivning med kärnfulla beskrivningar och genomtänkta formuleringar underlättar för vår handläggning och LAG´s beslut vilket är positivt för ert projekt. 

Vad händer med din ansökan nu?

Först när du har skickat in din ansökan på jordbruksverkets hemsida så kan vi på Leaderkontoret se din ansökan och påbörja handläggning. Under handläggningen så kan vi be er komplettera er ansökan om det saknas uppgifter eller om något behöver förtydligas. 

Vi på Leaderkontoret har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som du har skrivit i er ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra. 

När din ansökan är komplett så kan sökande organisation bli inbjuden till ett möte med vårt arbetsutskott som bereder ansökningarna innan de går till LAG för beslut. Ni är då välkommen att presentera och diskutera er idé med arbetsutskottet.

Lycka till med er ansökan!