Infoträffar

Vi åker gärna ut till er by eller ert område och berättar om möjligheterna att finansiera era utvecklingsidéer med medel från oss. Kontakta oss så bokar vi en tid.