Söka

Här beskriver vi vad som krävs för att utvecklingsidéer ska kunna bli ett Leaderprojekt. Innan du går vidare och påbörjar ett ansökningsförfarande så kontakta Leaderkontoret för att diskutera idéerna samt klargöra vilket insatsområde hos oss som du bör söka medel inom.