LAG-gruppen Utveckling Hälsingebygden

Den lokala aktionsgruppen (LAG) är föreningens styrelse. När kansliet har förberett ansökningarna så är det LAG som beslutar om vilka av ansökningarna som ska prioriteras (beviljas medel). För att LAG ska vara beslutsmässiga så behöver minst 50% av LAG´s medlemmar närvara och den offentliga sektorn får inte vara i majoritet. Nedan ser du vilka som sitter i LAG-gruppen eller styrelsen för Utveckling Hälsingebygden. 

Ordförande i LAG: Katarina Hedberg, Söderhamn

Offentlig sektor:

Eva Lindberg, Region Gävleborg

Gunnar Olsson, Söderhamn

Ingeli Gagner, Nordanstig

Ylva Ivarsson, Ovanåker

Kristoffer Lindberg, Bollnäs

Leif Nilsson, Härjedalen

Stefan Barenfeld, Hudiksvall

Sören Görgård, Ljusdal

Privat sektor:

Sven-Olof Henriksson, Härjedalen

Staffan Iljegård, Ovanåker

Anders Svanberg, Bollnäs

Frida Larsson, Hudiksvall

Marie Westin, Nordanstig

Carina Janars, Ljusdal

Carl-Åke Wallin, Nordanstig

Helena Torstensson, Söderhamn 

Ideell sektor:

Ingrid Olsson, Ljusdal

Petra Gahm, Hudiksvall

Ingrid Björklund, Ovanåker

Helena Näslund, Bollnäs

Fred Eriksson, Härjedalen

Marika Engberg, Nordanstig

Nils Westling, Söderhamn