LAG-gruppen Utveckling Hälsingebygden

Den lokala aktionsgruppen (LAG) är föreningens styrelse. När kansliet har förberett ansökningarna så är det LAG som beslutar om vilka av ansökningarna som ska prioriteras (beviljas medel). För att LAG ska vara beslutsmässiga så behöver minst 50% av LAG´s medlemmar närvara och den offentliga sektorn får inte vara i majoritet. Nedan ser du vilka som sitter i LAG-gruppen eller styrelsen för Utveckling Hälsingebygden. 

Ordförande i LAG: Katarina Hedberg, Söderhamn

Offentlig sektor:

Eva Lindberg, Region Gävleborg

Maria Svensson, Söderhamn

Ingeli Gagner, Nordanstig

Ylva Ivarsson, Ovanåker

Mats Hägglund, Bollnäs

Lefi Nilsson, Härjedalen

Olle Persson, Hudiksvall

Sören Görgård, Ljusdal

Privat sektor:

Alf Larsson, Härjedalen

Staffan Iljegård, Ovanåker

Anders Svanberg, Bollnäs

Frida Larsson, Söderhamn

Marie Westin, Nordanstig

Märit Andersson, Ljusdal

Carl-Åke Wallin, Hudiksvall

Bodil Nylander, Nordanstig

Ideell sektor:

Ingrid Olsson, Ljusdal

Petra Gahm, Hudiksvall

Ingrid Björklund, Ovanåker

Helena Näslund, Bollnäs

Sven-Olof Henriksson, Härjedalen

Marika Engberg, Nordanstig

Nils Westling, Söderhamn