Strategi

Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsstrategi är grunden för vårt arbete och den är grunden för de bedömningar LAG gör när projektansökningar kommer in till oss. Utvecklingsstrategin bygger dels på EU:s tillväxtstrategi och dels på den SWOT-analys och de idéer för utveckling som föreningen arbetat fram i samarbete med människor och organisationer från vårt Leaderområde.

I vår utvecklingsstrategi finns sex stycken insatsområden med tillhörande mål och urvalskriterier. När du söker ditt utvecklingsprojekt hos oss så bedöms er ansökan inom något av dessa sex insatsområden. Om er utvecklingsidé är stor och spänner över flera av våra insatsområden så behöver ni göra en ansökan per insatsområde för att era idéer ska bedömas korrekt. LAG kan alltså endast bedöma ett projekt inom ett av insatsområdena. Ert projekt poängbedöms utifrån dessa mål och urvalskriterier och för att ert projekt ska kunna beviljas medel måste det uppnå minst 200 poäng (250 poäng för projektstöd till företag) Läs igenom utvecklingsstrategi, mål och urvalskriterer samt definitionen av våra horisontella mål innan ni gör er ansökan.

Klicka för att se hela kartan