Leadermetoden

Om lokalt ledd utveckling

En del av projektstöden i jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden kan sökas som stöd inom lokalt ledd utveckling. Läs mer om fonderna här.

Utveckling Hälsingebygden kan besluta om projekt inom två av de fyra fonderna. Dessa är Landsbygdsfonden och Sociala Fonden. Har du en idé som handlar om fiske eller vattenbruk så kan du söka stöd i Havs- och fiskerifonden. Stödet söker du då hos vår systerorganisatione i Gästrikland (Leader Gästrikebygden LLU). http://leadergastrikebygdenllu.se/pages/view/strategi

Syftet med leader är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Utvecklingen ska ske genom den så kallade leadermetoden.

Leader - en metod för att utveckla landsbygden

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar.

I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Det innebär att du som bor och verkar i området kan vara med och driva och påverka utvecklingen.

Läs mer om leadermetoden här

Se en film om Leadermetoden här

Mer information landsbygdsutveckling

Lokalt ledd utveckling är en del av Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020. Se mer om landsbygdsprogrammet här

Länk till Landsbygdsnätverkets webbplats

Länk till webbplatsen för det Europeiska samarbetet för landsbygdsutveckling