Kommunala kontaktpersoner

Vi samarbetar med kommunernas avdelningar för näringslivs- föreningslivsutveckling när det gäller idéer för utveckling av landsbygd. Dessa personer har stor kunskap om olika typer av stöd som din organisation kan söka, däribland Leader. Vi rekommenderar en kontakt med den person som finns i din kommun så kan han/hon guida dig vidare i vilket/vilka typer av stöd som du kan söka. Här nedan finns kontaktuppgifter på den eller de personer i din kommun som kan hjälpa dej med dina idéer.

Bollnäs kommun

Veronica Tannerstål tel: 0278-257 91, epost: veronica.tannerstal@bollnas.se

Hudiksvalls kommun

Stefan Barenfeld tel: 070-603 00 99, epost: stefan.barenfeld@hudiksvall.se

Härjdedalens kommun

Linnéa Rohlin, tel: 0684-167 38, epost: linnea.rohlin@herjedalen.se

Ovanåkers kommun

Gudrun Axman-Jumisko, tel: 0271-571 04, epost: gudrun.axman-juminsko@ovanaker.se

Söderhamns kommun

Maria Svensson, tel: 070-190 67 10, epost: maria.svensson@soderhamn.se

Ljusdals kommun

Suzanne Backman, tel 0651-18515, epost: suzanne.backman@ljusdal.se

Nordanstigs kommun

Helena Havela, tel. 072-2227652, epost: helena.havela@nordanstig.se