Kommunala kontaktpersoner

Vi samarbetar med kommunernas avdelningar för näringslivs- föreningslivsutveckling när det gäller idéer för utveckling av landsbygd. Dessa personer har stor kunskap om olika typer av stöd som din organisation kan söka, däribland Leader. Vi rekommenderar en kontakt med den person som finns i din kommun så kan han/hon guida dig vidare i vilket/vilka typer av stöd som du kan söka. Här nedan finns kontaktuppgifter på den eller de personer i din kommun som kan hjälpa dej med dina idéer.

Bollnäs Kommun

Daniel Jansson, tel: 073-274 64 43

Hudiksvalls Kommun

Stefan Barenfeldt tel: 070-603 00 99

Härjdedalens Kommun

Malin Fjellgren, tel: 070-522 52 70

Ovanåkers Kommun

Gudrun Axman-Juminsko, tel: 0271-571 04

Söderhamns Kommun

Maria Svensson, tel: 070-190 67 10

Ljusdals Kommun

Jenny Norberg, tel: 070-200 64 60