Beviljade projekt

Här lägger vi löpande in de projekt som LAG har prioriterat och som Jordbruksverket formellt har beslutat att ge stöd. Det formella beslutet tas av Jordbruksverket och vi väljer därför att publicera projekten på vår hemsida först när det formella beslutet är taget.

Gemensamt för alla projekt som beviljas stöd är att de har koppling till vårt Leaderområdes utvecklingsstrategi, drivs i vårt geografiska område och bygger på initiativ från människor i bygden.  Nedan finns länkar med information om respektive beviljat projekt. Vill du veta mer om projektet så hör av dig till projektets kontaktperson.

Projekt beviljade 2017

 

Utvecklingsplan Orbaden i Hälsingland

Yoga för omsorg och hälsa

Pilgrim karta och kontaktnät

Utvecklingsplan Dellenbygden

Kost och hjärthälsa i Hälsingland - en utvecklingsplan

Bygdens saluhall Söderhamn - en länk i den lokala livsmedelskedjan

Kultursatsning för barn och unga i Ovanåkers Kommun

Allaktivitetshuset i Ljusne - en förstudie

Utvecklingsplan för lokalt entreprenörskap för utveckling av matfiskeproduktion i Svågadalen

Båtslip i Skärså

Delsbo Electric

Odlingspool Kilafors

Ridled Kilafors

Förädlingsmackapären Hälsingland