Utveckla ribcharter Hälsingland

 

Projektet vill utveckla och stärka besöksnäringen i Hälsingland genom att i samarbete med andra företag i närningen utveckla upplevelespaket där ribbcharter ingår.

Stödet är ett "projektstöd till företag" via Leader, Utveckling Hälsingebygden inom landsbygdsfonden oich kopplas insatsområde 1. Sysselsättning i Utveckling Hälsingebygdens leaderstrategi.

Total kostnadsbudget i projektet är: 331 000kr. Landsbygdsprogrammet finansierar projektet med 200 000kr och sökanden finansierar själv projektet med 131 000kr.

 

Kontaktperson

Göran Hånell

Tel: 070-628 80 62

Epost: info@ribcharterhalsingland.se