Speedprojekt "Tillsammans i Europa"

Speedprojektet drivs av Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, som har beviljats 45 917 kr inom paraplyet "P to P" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 5. Nationellt & Internationellt samarbete. 

Syfte

Starta upp ett nationellt nätverk mellan boende på bygder i Gävleborg med intresse att leta sig ut i Europa för internationella erfarenhetsutbyten och nätverkande i lokal utveckling. Ett nätverk tänkt att leda till internationella projekt och affärsutbyten. 

Mål

Start av 1 nationellt nätverk i Gävleborgs län runt internationella utbyten

1 nationellt erfarenhetsutbyte kring internationella frågor: deltagare + X-ing + Europahuset Gävleborg

1 internationellt erfarenhetsutbyte kring internationella frågor: deltagare +  Jantsje van der Spoel (Nederländerna) + X-ing + Europahuset Gävleborg

Ev. 1 kontakt till affärsutbyte

Aktiviteter

Under en kurshelg kommer deltagarna att få kunskap om:

  • hur att skapa projekt kring lokal utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv ur manualen ”7 steps”,
  • inspiration från lokala utvecklingsprojekt, goda exempel, från 6 länder i Europa,
  • hur att skriva projekt med blicken lyft mot Europa,
  • vilka möjliga projektbidrag som finns inom EU,
  • hur att nyttja befintligt kontaktnät för erfarenhets- och affärsutbyten ut mot Europa, genom X-ing och Europahuset Gävleborg,
  • hur att gå vidare med sina egna projektidéer på temat ”Tillsammans med Europa”
    samt
  • inspiration från Jantsje van der Spoel från Nederländerna.

 

 

Kontaktperson

Helena Näslund 
helena.naslund"at"helasverige.se