Speedprojekt "Tillsammans är vi starka"

Speedprojektet drivs av Alftaskolan, som har beviljats 40 000 kr inom paraplyet "P to P" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 5. Nationellt & Internationellt samarbete.

Syfte

-Att genom erfarenhetsutbyte ge kamratstödjargruppen nya verktyg och idéer för att möta mobbning och utanförskap

-Att genom att bygga ett stöttande nätverk mellan ungdomar/föräldrar/personal/andra skolor stötta varandra och säkra upp långsiktigheten i detta tålamodskrävande arbete, samt hitta nya vägar för inkludering av olika elevgrupper, tex våra nysvenskar och ungdomar med funktionsvariationer

-Att bygga upp ett nätverk med andra skolor för att göra erfarenhetsutbyten och lära och utvärdera olika metoder som andra skolor har angående mobbningar och kränkningar

-Att bygga upp en grund för att engagera föräldrar att vara synliga bland ungdomarna genom föräldravandring.

Mål
Vårt övergripande mål är en bättre skola med 0 % mobbningar  och kränkningar. I dagsläget har vi mellan 4-6 fall per år med mobbning och kränkningar och innan 2020 vårterminen vill vi nå vår 0-vision, vilket är ett tufft mål och samtidigt det enda rimliga målet.

Vi ska i projektet utveckla 12 kamratstödjare (2 från varje klass).

Genom föräldramöten och föreläsningar avser vi nå ca 150 ungdomar på skolan, ca 200 föräldrar och 50 skolmedarbetare.

Vi ska producera 2 foldrar, en till kommande kamratstödjare och en till föräldrar som har barn som kommer upp i åk 7.

Vi ska genomföra 2 föreläsningar av en erfaren föreläsare/processledare.

Vi ska genomföra 3 studiebesök till skolor i Hälsingland för att utbyta erfarenheter.

Vi ska ha byggt 4 starka nätverk:
-ett i Alfta i stort (elever, föräldrar, skolpersonal)
-ett med tre skolor i Hälsingland
-ett med kamratstödjarna
-ett med föräldravandrarna

Aktiviteter
Föreläsningar för vuxna, pedagoger och elever
Studieresor till andra skolor
Möten med kamratstödjargruppen
Genomförande av föräldravandringar
Framtagande av informationsfoldrar
 

Kontaktperson

Susanne Canebro 
Barn och utbildning, Alftaskolan, 828 80 Edsbyn
Telefon: 070-6975738
E-post: susanne.canebro@ovanaker.se