Speedprojekt "Nätverksskapande för företagslyft"

Speedprojektet drivs av Pulsträning, som har beviljats 22 308 kr inom paraplyet "B to B" som ligger under Utveckling Hälsingebygdens Insatsområde 5. Nationellt & Internationellt samarbete.

Syfte

-Att skapa olika nätverk samt besöka företag och kontaktpersoner både nationellt och internationellt för att lära mig mer inom ramen för det koncept jag vill utveckla för min verksamhet.

-Att få kontakt med och delta i etablerade entreprenörers koncept och lära mig mer om logistik, vilka krav som bör ställas på leverantörer såväl som tips och erfarenheter.

Mål

Skapa två nätverk. (På sikt antas aktiviteterna leda till ytterligare nätverk lokalt i Hälsingland.)

Antal erfarenhetsutbyten: 45 st

Skapa tillväxt, nya produkter, ny utvecklingsfas, genom utvärdering efter genomförda aktiviteter.

Aktiviteter

Två internationella resor för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. 

Kontaktperson

Åsa Lemberg
asa"at"pulstraning.nu