Paraplyprojekt under temat "B to B - Erfarenhetsutbyte & nätverkande för utveckling av näringsverksamhet på landsbygd"

I paraplyprojektet "B to B" har vi en total budget om ca 250 000 kr att fördela ut till Speedprojekt om max 50 000 kr per projekt (exkl. egen finansiering om minst 40%).

Syftet med insatserna i paraplyet ska vara att "att stärka mindre företags förutsättningar för utveckling genom nationellt och/eller internationellt utbyte.”

Mål:

-I sin beskrivning av hur företagen påvekats av möjligheten till erfarenhetsutbyte beskriver minst tre av dem att erfarenheten har haft betydelse för deras företags utveckling.

-Speedprojekten som genomförs i paraplyet bidrar till måluppfyllelse in vår strategi inom insatsområde 5. Nationellt och internationellt samarbete. 

Speedprojekt Besök i Indien

Speedprojekt Erfarenhetsutbyte och marknadsföring av mobil bakugn

Speedprojekt Framtagande av ny konstmetod

Speedprojekt Nätverksskapande för företagslyft

Speedprojekt Tillväxt Internationalisering och Affärsutveckling

Kontaktuppgift:

Bodil Nylander
bodil@utvecklinghalsingebygden.se