Odlingspool Kilafors

Projektägare är Kilafors Kultur & Nöje

Syftet med projektet är att utreda förutsättningar för att starta igång en odlingspool i Kilafors.

Målet med projektet är att arbeta fram en handlingsplan för hur man på bästa sätt går vidare för att starta upp en odlingspool.

Projektet består i undersöka förhållanden så som lagstiftning, möjligheter kring djurhållning. Undersöka hur samverkan med andra aktörer ska se ut. Se och lära av hur andra har arbetat för att starta upp liknande verksamhet. Sammanställa en handlingsplan.

Projektet genomförs i Bollnäs Kommun inom insatsområde 1 Sysselsättning.  EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 100 000kr och det kommer att läggas motsvarande 25 000kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 100 000kr.

 

 

Kontaktperson

Håkan Karlsson

Tel: 070-531 73 97

Epost: hakan@peopleinthepark.se