Möjligheter till kulrurell samverkan - flytande scen i Warpen

Projektet drivs av Bollnäs Ångbåtssällskap och de har beviljats medel till en förstudie inom Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

  • Utreda möjligheterna kring en scenflotte att skapa nya kultursamarbeten och skapa nya kulturella arrangemang för att möjliggöra turistisk utveckling.

Mål med projektet:

  • Få ett tydligt svar på hur vi ska gå till väga för att med hjälp av en scenflotte skapa möjligheter för att iscensätta nya kultursamarbeten och skapa nya kulturella arrangemang.
  • En handlingsplan som visar finansiering och långsiktig drift av en scenflotte
  • Marknadsanalys

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Arrangera workshops där sökanden samlar aktörer för att arbeta fram vilka typer av verksamheter de tillsammans skulle kunna starta upp och utveckla i anslutning till scenflotten.
  • Möten med enskilda och grupper för att diskutera utvecklingsmöjligheter med scenflotten.
  • Arbeta fram en handlingsplan som visar på hur finansieringen av en scenflotte ska gå till samt hur sökanden löser den långsiktiga driften
  • Arbete med en maknadsanalys där behov och tänkta intäkter framgår

Projektets totala budget är 99 750 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 99 750 kr (Landsbygdsfonden).

Kontaktperson

Benny Engberg

Tel: 070-228 52 59

Epost: engbergbenny@gmail.com