HUDIKSVALLS KOMMUN: Yoga för omsorg och hälsa (4)

Projektägare är Filibom AB och projektet är ett samverkansprojekt med företaget "Må bra i Norr" i Västerbotten. Projektet ska undersöka förutsättningarna för att utarbeta ett pedagogiskt material och koncept för omsorgspersonal att kunna leda yoga som är anpassad för både personal och brukare.

Projektet genomförs i Hudiksvalls Kommun och är ett projekt inom vårt insatsområde 4. Folkhälsa och EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 99.821 kr

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 99.821 kr.

Slutrapport leader

Kontaktperson

Lisette Boman

Tel: 070-308 34 53

Epost: lisette@filibom.se