HUDIKSVALLS KOMMUN: Utvecklingsplan för matfiskeproduktion i Svågadalen - Dellenöring (1)

Projektägare är Kungliga Tekniska Högskolan

Syftet med projektet är att utreda förutsättningar för att utveckla ett lokalt entreprenörsskap kring fiskeodling (Dellenöring för utsättning och slakt) i Svågadalen.

Målet med projektet är att arbeta fram en utvecklingsplan som stödjer ett entreprenörsskap inom fiskodling i Svågadalen, samt skriva en rapport som beskriver underlaget och processerna som tagits fram och använts inom projektet.

Projektet består i att undersöka förutsättningar för ett lokalt kläckeri samt inventering av möjligheterna till damodling av Dellenöringen. Projektet ska även genomföra dialogprocesser med boende i dalen samt närområde – utbildning och förmedling av kunskap. Arbeta med framtagandet av ett fullstort utvecklingsprojekt för matfiskeproduktion..  

Projektet genomförs i Hudiksvalls Kommun inom insatsområde 1 Sysselsättning. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 148 076 kr och det kommer att läggas motsvarande 26 400kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 148 076 kr.

 

 

Kontaktperson

Annika Carlsson Kanyama

Tel: 070-021 22 17

Epost:annikack@kth.se