BOLLNÄS KOMMUN: Utveckling Trolldalen (1)

Projektet drivs av Föreningen Trolldalen och de har beviljats medel ur vårt insatsområde 1. Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

  • Syftet med projektet är att utveckla Trolldalen som besöksmål för dagens och framtidens turister.

Mål med projektet:

  • Trolldalen blir en förstärkt besöksanledning i Växbo som lockar fler besökare till området i sin helhet. Mäts genom uppskattningar av förändring i antalet besökare på de andra besöksanledningarna samt genom antal guidningar/visningar i Trolldalen.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Utveckla ett nytt guidningsmaterial för både vuxna och barn.
  • Anlägga stigar och gångräcken som krävs för att på ett säkert sätt ta sig fram i området.
  • Se till att tillgång på bord och stolar finns för besökare.
  • Bygga en tvättbrygga vid dammen för tvätt av mattor.

Projektets totala budbet är på 388 000 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 374 000 kr (Landsbygdsfonden) och projektet har en privat finansiering från företagare i byden på 14 000 kr.

 

Kontaktperson

Torsten Sjöström

Tel: 070-632 17 00

Epost: sjostrom.vaxbo@gmail.com