LJUSDALS KOMMUN: Utveckling Svedbovallen (6)

Projektet drivs av Ljusdals Kommun och det har beviljats medel från Utveckling Hälsingebygden inom insatsområdet 6. Kultur & Kulturarv.

Syftet med projektet är att:

 • Arbeta fram en modell för utveckling av viktiga platser för lokalsamhället i ett samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer.
 • Validera modellen i en intressant kulturhistorisk miljö – Svedbovallen.

Mål med projektet:

 • Validerad och beskriven modell för utveckling av, för lokalsamhället, viktiga platser.
 • Planera och genomföra och minst tre nyskapande

  kulturarrangemang.

 • Arbeta fram minst sex upplevelseprodukter med fokus på lärande och kunskapsöverföring om vårt kulturarv till barn och unga utvecklad tillsammans med målgruppen.
 • Projektet ska arbeta fram minst fyra kurser/workshops/utbildningar med syfte att överföra kunskap och kompetens om traditionellt och lokalt hantverk kopplat till fäbodkulturen.
 • Investeringar för att kunna bedriva verksamheten i projektet ska finnas på plats (kokhus, mejeri, sol och vindskydd samt energilösning med solceller).

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Kontakt med universitet/forskning för att undersöka och inspireras av modeller för landsbygdsutveckling. Arbeta fram checklista för genomförande av utvecklingsmodell för Svedbovallen.
 •  Etablera kontakter med utbildningssamordnare, arbeta med idégenerering, konceptutveckling och genomförande av workshops/kurser/utbildningar i hantverk kopplat till fäbodkulturen.
 • Identifiera samverkanspartners, pedagoger, barn/unga mfl som ska medverka i ett arbete med idégenerering, konceptutveckling och genomförande av upplevelseprodukter på Svedbovallen.
 • Planering och genomförande av två nyskapande kulturella arrangemang
 • Planering och genomförande av nödvändiga investeringar för att kunna bedriva verksamhet så som kokhus, mejeri, vindskydd och energilösning med solceller.
 • Utvärdering och arbete med att tillgängliggöra den modell projektet arbetat utifrån med tillhörande checklistor etc så att fler kan ta del av- och använda den.

Projektets totala budget är 2 767 703 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 2 217 703 kr, Ljusdals Kommun med 500 000kr och intäkter från aktiviteter i projektet; 50 000 kr.

Kontaktperson

Charlotta Netsman

Tel: 073-275 26 12

Epost: charlotta.netsman@ljusdal.se