NORDANSTIGS KOMMUN: Utveckling Destination Hassela (1)

Projektet drivs av Nordanstigs Kommun och har beviljats medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

  • Syftet med förstudien är att undersöka hur Hasselabygden kan utvecklas till en året runt destination för besöksnäringen.

Mål med projektet:

  • En förstudierapport som beskriver Hasselaområdets potential för besöksnäringen
  • Samarbeten mellan olika intressenter i bygden startas upp.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Inventering av potential och möjligheter
  • Genomförandeanalys – vilka idéer är genomförbara? Hur/vem?
  • Kostnadsanalyser av tänkta insatser
  • Identifiering av investeringsmöjligheter

Total budget för projektet är 230 000 kr där Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 150 000 kr (Landsbygdsfonden), Nordanstigs Kommun 20 000 kr och privat finansiering från företag i bygden med 60 000 kr.

Slutrapport - Leader

 

Kontaktperson

Ingeli Gagner

Tel: 070-392 12 60

Epost: ingeli.gagner@nordanstig.se