SÖDERHAMNS KOMMUN: Utveckling av idrottsturism i Söderhamn (1)

Projektet drivs av Söderhamns Kommun och de har blivit beviljade medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

 • Genom ett arbete med idrottsturism öka andelen besökare till kommunen och Hälsingland.
 • Stärka idrottsföreningar genom kompetenshöjande insatser för att skapa bra evenemang som genererar fler besökare till Hälsingland.
 • I ett produktivt samarbete mellan kommunen, näringslivet och ideell sektor skapa bra idrottsarrangemang som genererar ett värde för hela lokalsamhället.

Mål med projektet:

 • Arrangera workshops/utbildningar minst två gånger per år riktat till främst föreningslivet som arrangerar idrottsevenemang.
 • Nedskriven och verifierad modell för utveckling av idrottsturism i partnerskap med relevanta aktörer som kan spridas till andra kommuner.
 • Bidra till att arrangera minst 20 idrottsevenemang under tre år tillsammans med föreningsliv, kommunen och näringslivet.
 • Bearbeta minst 30 nationella idrottsföreningar under tre år utanför Hälsingland i syfte att få dem att förlägga nationella och eller lokala/regionala idrottsevenemang i Söderhamn/Hälsingland.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Arbeta fram en modell för utveckling av idrottsturism som projektet utgår ifrån i det fortsatta arbetet. Inventering av lyckade idrottsevenemang av olika storlek där samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället deltagit/bidragit. Inventering av idrottsföreningarnas verksamhet idag och deras utvecklingspotential gällande idrottsarrangemang.
 • Idégenerering och genomförande av workshops/utbildningar med idrottsföreningar och andra relevanta aktörer med fokus på att utveckla besöksarrangemang.
 • Förberedelsearbete samt genomförande av 20 events under projekttiden där det offentliga, idrottsföreningar och näringslivet involveras.
 • Förberedelsearbete samt genomförande av marknadsbearbetning av idrottsföreningar i Sverige i syfte att engagera dem i att lägga träningsläger och/eller tävlingar i Söderhamn/Hälsingland.
 • Marknadsföring av Söderhamn/Hälsingland som arrangörsstad för träningsläger/idrottsevenemang på större events som te x Gothia Cup.
 • Utvärdering samt arbete med att göra modellen för utvecklingsarbete med idrottsturism tydlig och tillgänglig för intresserade aktörer.

Projektets totala budget är1 819 596 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 1 519 596 kr och Söderhamns Kommun med 300 000 kr.

Kontaktperson

Jessica Dorf

Tel: 070-381 90 12

Epost: jessica.dorf@soderhamn.se