SÖDERHAMNS KOMMUN: Utveckla ribcharter Hälsingland (1)

 

2017-4470 Utveckla ribbcharter i Hälsingland

Projektägare: Ribbcharter i Söderhamn AB

Stödform: Projektstöd till företag inom insatsområde 1. Sysselsättning (Landsbygdsfonden)  i Utveckling Hälsingebygdens strategi.

Syftet med projektet

Utveckla och stärka besöksnäringen i Hälsingland genom att i samarbete med andra företag i näringen utveckla upplevelsepaket där ribbcharter ingår.  

Mål i projektet

  • Uppbyggnad av skärgårdsterminal med utrustning
  • Minst fem nya upplevelsepaket där ribbcharter är en del i paketen.
  • Starta upp en nautisk utbildningsverksamhet

Aktiviteter i projektet

  • Arbete med planering och genomförande av byggnation av skärgårdsterminal
  • Arrangera möten och andra arbetsinsatser för att tillsammans med andra i besöksnäringen arbeta fram nya turistiska produkter där ribbcharter ingår.
  • Arbeta fram underlag för en nautisk utbildning
  • Arbeta fram informationsmaterial för verksamheten.

Finansiering

Total kostnadsbudget i projektet är: 331 000kr. Landsbygdsprogrammet finansierar projektet med 200 000kr och sökanden finansierar själv projektet med 131 000kr.

Slutrapport leader

 

Kontaktperson

Göran Hånell

Tel: 070-628 80 62

Epost: info@ribcharterhalsingland.se