BOLLNÄS KOMMUN: Undersviks kulturarv i bild & mobil (6)

Projektet drivs av Undersviks Hembygdsförening och det är ett projektstöd inom insatsområde 6 Kultur & Kulturarv hos oss på Utveckling Hälsingebygden.

Syftet med projektet är att:

  • Syftet med projektet är att besökare med olika bakgrund och språk på ett modernt sätt ska kunna ta del av bygdens historia.

Mål med projektet:

  • Produktion av en mobil applikation som besökare till bygden kan ladda hem till sin telefon för att där ta del av bygdens historia.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Sammanställning av ideellt framtaget faktaunderlag
  • Val av bildmaterial och anpassning av texter till den mobila applikationen
  • Teknisk utformning av applikationen
  • Sammanfattning och slutrapportering

Total budget för projektet är 244 454 kr där Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 145 844 kr genom Landsbygdsfonden och Arbetsförmedlingen finansierar projektet med 98 610 kr.

Slutrapport leader

 

Kontaktperson

Katarina Wådell

Tel: 070-681 46 60

Epost: katarina@wadell.se