HUDIKSVALLS KOMMUN: Stråsjö medeltida örtaträdgård (6)

2018-2183- Stråsjö medeltida örtagård

Projektägare:  Föreingen Stråsjö medeltida kapell

Projektledare: Wilbert Beyer

Projektet är beviljat inom Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 6. Kultur & Kulturarv. Den totala projektbudgeten är 295 871 kr där Landsbygdsfonden finansierar 198 233 kr, Utveckling Hälsingebygden 37 638 kr och Svågadalsnämnden 60 000kr (Offentlig medfinansiering). Projektet beräknar generar ideellt arbetade timmar till ett värde av 39 600 kr och ideella resurser för motsvarande 16.000 kr.

Syftet med projektet är att:

  • Att skapa en attraktiv plats för kulturupplevelser och utbildning inom odling av örter, lokal hantverkstradition, musik och teater.

Mål med projektet:

- En färdig örtagård som är anlagd och öppen för besökare

-  Minst 10 st visningar av örtagården

- 13 - 20 elever årskurs 4- 6 deltar och bidrar med idéer och arbete i örtagården.

- Arrangera teaterföreställning samt musikkvällar i örtagården

- Kortare utbildning/studiecirkel där deltagarna lär sig om läkeväxter, dess farmakologiska egenskaper och användning, skörd samt förädling av växterna.

     

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Planering- och uppbyggnad av en örtagård
  • Planering- och genomförande av ett pedagogiskt upplägg där barn från årskurs 4-6 deltar i arbetet med örtagården.
  • Arbete med planering av och genomförande av guidade visningar av örtagården i samarbete med andra aktörer.
  • Arbete för genomförande av musikkvällar samt teateruppsättningar i örtagården
  • Arbete med upplägg av utbildningar/studiecirklar där deltagarna får lära sig om örters historia, dess egenskaper, hur de odlas och förädlas.
  • Marknadsföring, projektledning och administration av projektet och dess innehåll.

     

Kontaktperson

Wilbert Beyer

Tel: 070-237 51 62

Epost: wilbert@ekovet.com