LJUSDALS KOMMUN: Socialt jordbruk i Hälsingland (1)

Projektet drivs av Järvsö Resurs som beviljats medel inom insatsområde 1. Sysselsättning (socialfonden).

Syftet med projektet är att:

  • Personer som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet att skapa en egen försörjning inom jordbruk och förädling av jordbrukets produkter genom att de dels får utveckla sina tidigare kunskaper och intressen, dels genom praktiskt arbete i en ny modell/nytt arbetssätt för att skapa arbete i en traditionell bransch.

Mål med projektet:

  • Arbeta fram en ny modell för att skapa arbete åt personer som står långt från arbetsmarknaden i en traditionell bransch.
  • Förhöjd anställningsbarhet hos deltagande personer.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Projektledning, planering och arbetsledning
  • Planering och genomförande av studieresor
  • Planering för och uppbyggnad av visningsverksamhet
  • Arbete med stöttning och utveckling av deltagande individer
  • Sprida kunskap om projektet

Projektets totala budget är 630 008 kr och det finansieras av Utveckling Hälsingebygden med 580 008 samt egen privat finansiering med 50 000 kr.

Slutrapport

Kontaktperson

Jakob Silén

Tel: 070-559 23 03

Epost. jakob@jarvsoresurs.se