BOLLNÄS KOMMUN: Smidesverksamhet på Träslottet (6)

2017-4584 Smidesverksamhet på Träslottet

Projektet drivs av Erik och Marta Perssons minnesstiftelse

Syftet med projektet är att:

  • Vid smedjan på Träslottet skapa en mötesplats för lokalt hantverk med fokus på vårt kulturarv.

Mål med projektet:

  • Att skapa en fungerande smidesverksamhet på Träslottet som drar besökare, gammal som ung och skapar ett intresse för det kulturarv som Träslottet är en del av.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Iordningställande av smedja och mötesplats i samverkan med ett urval av de lokala hantverkarna.
  • Skyltning och marknadsföring av smedja och mötesplats.
  • Minst två workshops som riktar sig till barn och ungdomar för kunskapsöverföring av lokalt hantverk.

Projektets totala budget är 62 780 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar 62 780 kr genom landsbygdsprogrammet och LAG-pott (Leaderområdets kommuner samt Region Gävleborg)

Slutrapport leader

Kontaktperson

Stefan Permickels

Tel: 070-558 33 38

Epost: permickels@bollnas.se