SLUSS - testar nya sälsäkra fiskeredskap (Havs- och fiskefonden) (HAV6)

Leaderprojektet SLUSS - testar nya sälsäkra fiskeredskap

Projektet ska testa en metod i större skala för att vid yrkesfiske selektera ut småväxt sik och smolt från sälsäkra Push-up-fällor. Förhoppningen är att detta ska bidra till mer hållbara fiskbestånd där bara de fiskar med rätt storlek fastnar i fällorna och de mindre kan simma vidare oskadda, samtidigt som redskapet skyddar så att inte de fiskar som fångas i fällorna skadas av sälangrepp. Om detta projekt faller väl ut kan det bli en viktig pusselbit för överlevnaden av det småskaliga yrkeskustfisket i vårt område.

Var genomförs projektet: Längs med kusten i leaderområdet - Tierp, Älvkarleby, Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 6 Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad: 844 380kr + ideella resurser

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 844 380 kr. EUs andel av finansieringen kommer från havs & fiskerifonden.

Medfinansiering: Ideell arbetstid i projektet

Projektägare: Producentorganisationen Gävle Fisk

 

 

Kontaktperson: Tomas Karlsson

Telefon: 070-311 50 48

E-post: po.gavlefisk@gmail.com