LJUSDALS KOMMUN: Skapande trädgård - Stenegård (6)

Projketet drivs av Ljusdals Kommun som har beviljats medel inom Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 6. Kultur & Kulturarv.

Syftet med projektet är att:

  • Syftet med projektet är att stärka attraktionskraften och kvalitetssäkra utbudet i området ”Barnens Stenegård” genom en tematisk produktutveckling, fysisk planering och form samt hållbara processer och koncept. Sökanden vill skapa hållbara metoder och modeller som ger barn kunskap om Hälsinglands kulturarv genom lärande upplevelser.

Mål med projektet:

  • Det finns en etablerad och beprövad metod för lek, skapande och hållbar utveckling i ”Barnens Stenegård”.
  • Det finns en plan/ritning för en fysisk byggnation i ”Barnens Stenegård” för lärande kunskapsöverföring.
  • Äventyrsvandring för barn samt dramatiserad guidning för vuxna finns på plats
  • Det finns en uppdaterad digital information (hemsida)om de nya produkterna/upplevelserna för marknadsföring.
  • Förskolor och skolor i regionen bjuds in till Barnens Stenegård under projekttiden för att få ta del av projektets resultat, lärande kunskapsöverföring av vårt kulturarv.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  1. Genomförande av workshops och en ”Tillitsdag” som en del i att utveckla metoder för lek, skapande och hållbar utveckling
  2. Köpt tjänst för att genomföra en planering och formgivning av  fysisk plats på Stenegård där kunskapsöverföring av vårt kulturarv ska ske till barn och unga.
  3. Köpt tjänst för att genomföra en uppdatering av den digitala informationen som visar vilka upplevelser en besökare kan förvänta sig.
  4. Köpt tjänst för att arbeta fram manus, kostymering och genomförande av äventyrsvandring för barn samt en dramatiserad guidning för vuxna.

Projektets totala budget är 780 620 kr där Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 718 120 kr och projektet kommer generera intäkter som finansierar 62 500 kr av kostnaden för projektet.

Kontaktperson

Charlotta Netsman

Tel: 073-275 26 12

Epost: charlotta.netsman@ljusdal.se