FLERA: Pilgrim karta & kontaktnät (1)

Projektet ska utveckla digitala kartor, god service och entreprenörssamarbeten längs Helgonleden för att främja natur- och kulturturismen i området. Målet är att öka användandet av Helgonleden och därmed öka intäkter kopplat till besöksnäring i området. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan två leaderområden - Gästrikebygden och Hälsingebygden. Helgonleden är del av en längre sammanhängande pilgrimsled som går från Uppsala till Trondheim.

Projektet genomförs i Gästrikland och Hälsingland och det har koppling till vårt insatsområde 1. Sysselsättning med en total projektkostnad på: 124 013 kr.

Beviljad leaderfinansiering: 100% av de faktiska stödberättigade kostnaderna i projektet men max 124.013 kr. EU´s andel av finansieringen kommer från Landsbygdsfonden.

Projektägare: Studieförbundet Bilda

Hemsida: www.pilgrimstid.nu

 

 

Kontaktperson för projektet:

Elisabeth Andersson, tel: 076-133 07 08, elisabeth@pilgrimstid.nu