FLERA: Paraplyprojekt under temat "Kulturskaperiet – Innovativa insatser inom kultur för utveckling av landsbygd" (6)

I paraplyprojektet "Kulturskaperiet" har vi en total budget om ca 244 000 kr att fördela ut till Speedprojekt om max 50 000 kr per projekt.

Syftet med insatserna i temat ska vara att "underlätta för eldsjälar att genomföra nyskapande kulturella arrangemang och samarbeten som stärker vårt Leaderområde”.

Mål:

-Några nytänkande idéer har genomförts och kan fungera som inspiration till andra människor/organisationer som funderar på att göra något annorlunda inom området kultur i sin bygd.

-Minst två av Speedprojekten kommer att få en fortsättning i någon form.

-Speedprojekten som genomförs i paraplyet bidrar till måluppfyllelse in vår strategi inom insatsområde 6. Kultur & Kulturarv.

Speedprojekt From Swedish wood to Bollywood 

Speedprojekt Elskåp Ljusdal

Speedprojekt Multimediaprojekt Forsa Forngård

Speedprojekt Att virka en sjö 

Speedprojekt En vandring till Sagaliden 

 

 

Kontaktuppgift:

Bodil Nylander
bodil@utvecklinghalsingebygden.se