HÄRJEDALENS KOMMUN: Överhogdalsbonaderna - Budskap från vikingatiden (1)

2017-5347 Överhogdalsbonaderna – Budskap från vikingatiden

Projektägare: Överhogdals Byalag

Projektledare: Per-Göran Björk

Total beslutad finansiering i projektet är 1 499 099 kr, varav Landsbygdsfonden finansierar 990 996 kr, Utveckling Hälsingebygden 329 664kr och Länsstyrelsens Bygdemedel 158 439 kr.

Projektet är beviljat inom insatsområde 1. Sysselsättning i Utveckling Hälsingebygdens strategi och projektägaren kommer satsa ideell tid till ett värde av 496 295 kr.

Syfte med projektet

 • Stärka Överhogdalbygdens möjlighet till tillväxt genom att satsa på en utveckling dels av Överhogdals Forngård, dels genom att skapa nya turistiska produkter i samarbete mellan Forngården och andra aktörer i Härjedalen mfl.

Mål med projektet

 • Funktionellt kök för servering av gäster
 • Ett nytt hus utrustat med upplevelser för barn med hjälp av bl a ny teknik
 • Elever från skolor i omkringliggande bygder besöker museet och de nya aktiviteter för barn som projektet skapar
 • Bussar med besökare/turister som besöker Forngården och tar del av de nya aktiviteterna under projekttiden
 • Ett antal konferenser arrangeras under projekttiden
 • Tillskapande av nya turistiska produkter
 • En film som beskriver Överhogdalsbonaderna
 • En ny guideupplevelse i museet riktat gentemot barn
 • Ett nytt kulturnätverk med andra muséer med huvudsyfte att marknadsföra varandra

Projektets aktiviteter

 • Planläggning och arbete med byggnad samt innehåll till barnaktiviteterna
 • Arbete med manus till filmer, guidematerial och innehåll i barnaktiviteterna
 • Planläggning samt byggnation av kök
 • Bearbeta kontakter, arrangera möten för att skapa nya turistiska produkter
 • Bearbeta skolor, bussbolag och andra för marknadsföring av de nya upplevelserna
 • Kontakta muséer och formalisera ett nätverk för ömsesidig information och marknadsföring
 • Arbete med att organisera de ideella insatserna.

   

 

 

 

 

Kontaktpersom

Per-Göran Björk

Tel: 070-798 15 22

Epost: pgb8278@gmail.com