BOLLNÄS KOMMUN: Odlingspool Kilafors (1)

Om förstudien Odlingspool Kilafors:

Projektägare: Kilafors Kultur &  Nöje ideell förening

Total beviljad finansiering:                     100 000 kr

Landsbygdsfonden:                                  67 000 kr

Utveckling Hälsingebygden:                   33 000 kr

Projektet är beviljat inom insatsområde 1. Sysselsättning i Utveckling Hälsingebygdens strategi.

Syftet med projektet är att:

  • Utreda förutsättningar för att starta igång en odlingspool i Kilafors.

Mål med projektet:

  •  En handlingsplan för hur man på bästa sätt går vidare för att starta upp en odlingspool under 2017.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Undersöka förhållanden så som lagstiftning, möjligheter kring djurhållning etc
  • Undersöka hur samverkan med andra aktörer ska kunna se ut
  • Se och lära av hur andra har arbetat för att starta upp liknande verksamhet
  • Sammanställning av en handlingsplan

Slutrapport

 

Kontaktperson

Håkan Karlsson

Tel: 070-531 73 97

Epost: hakan@peopleinthepark.se