FLERA: Not på djupet (Havs- och fiskefonden) (HAV 6)

Not på djupet

Leaderprojektet handlar om att hitta bättre fiskemetoder för kustnära småskaligt yrkesfiske på strömming. Fokus ligger på lösningar som är miljövänligare än trål och som inte förstörs av sälarna. Strömmingsfisket är en viktig bas för det småskalliga yrkesfisket i vårt område, att säkra detta bidrar till att bevara arbetstillfällen, lokal matproduktion och levande fiskelägen.

Aktiviteter i projektet inkluderar att köpa in utrustning i form av vinsch, not och rep som ska testas och utvärderas. Yrkesfiskare från hela området kommer att bjudas in till fiskedagar där utrustningen provas på olika platser, så att de kan lära sig hur den fungerar. Fiske & sälexperter från Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) är en samarbetspartner i projektet och de sköter projektledning och utvärdering av försöken.

Målet med projektet är att provfisket ger ett utvärderat resultat som yrkesfiskarna i området kan ta del av, På längre sikt är målet att säkrra det småskaliga yrkesfisket efter strömming under hela året


Var genomförs projektet: Bottenhavet från Norra Hälsingland till norra Uppland

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 6 Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad: 432 386 kr + ideella resurser värda 150 000 kr

Beviljad Leaderfinansiering:
100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 432 386 kr.
EUs andel av finansieringen kommer från havs & fiskerifonden.

Medfinansiering:
Ideellt nedlagd arbetstid värde minst 150 000 kr

Projektägare: Hälsingefiskarnas intresseförening

 

Kontaktperson: Carl-Åke Wallin, projektledare

E-post: 41240@telia.com