NORDANSTIGS KOMMUN: Nordanstig Turism (1)

2017-3696 Nordanstigs Turism

Projektägare: Nordanstig Turism Ek Förening

Projektledare: Helena Brusell

Projektet är beviljat inom Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning. Det är en total budget på 1.879.586 kr där Landsbygdsfonden finansierar 1.145.423 kr, Utveckling Hälsingebygden 354.586 kr och Nordanstig Kommun 209.586 kr. Projektet beräknar genrera ideella insatser i projektet motsvarande ett värde på 550.000kr

Syftet med projektet är att:

  • Skapa och implementera en innovationsarena som stödjer en utveckling av besöksnäringen i Nordanstig.

Mål med projektet:

  • Att det finns en innovationsarena med ett fungerande arbetssätt som stödjer utvecklingen av besöksnäringen i Nordanstig.
  • Projektrapport

     

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Inventering och prioritering av utvecklingsidéer samt arbete med idéeutveckling inom besöksnäringen i Nordanstig.
  • Prototyp- och pilotaktiviteter för test av nya produkter
  • Utvärdering av tester, identifiering av målgrupp för produkten samt identifiering av marknadslansering av produkterna.
  • Information om projektet och dess resultat samt projektadministration och redovisning.

 

Kontaktperson

Helena Brusell

Tel: 0652-161 75

Epost: info@upplevnordanstig.se