BOLLNÄS KOMMUN: Möjligheter till kulturell samverkan - flytande scen i Warpen (1)

Projektet drivs av Bollnäs Ångbåtssällskap och de har beviljats medel till en förstudie inom Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

  • Utreda möjligheterna kring en scenflotte att skapa nya kultursamarbeten och skapa nya kulturella arrangemang för att möjliggöra turistisk utveckling.

Mål med projektet:

  • Få ett tydligt svar på hur vi ska gå till väga för att med hjälp av en scenflotte skapa möjligheter för att iscensätta nya kultursamarbeten och skapa nya kulturella arrangemang.
  • En handlingsplan som visar finansiering och långsiktig drift av en scenflotte
  • Marknadsanalys

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Arrangera workshops där sökanden samlar aktörer för att arbeta fram vilka typer av verksamheter de tillsammans skulle kunna starta upp och utveckla i anslutning till scenflotten.
  • Möten med enskilda och grupper för att diskutera utvecklingsmöjligheter med scenflotten.
  • Arbeta fram en handlingsplan som visar på hur finansieringen av en scenflotte ska gå till samt hur sökanden löser den långsiktiga driften
  • Arbete med en maknadsanalys där behov och tänkta intäkter framgår

Projektets totala budget är 99 750 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 99 750 kr (Landsbygdsfonden).

Slutrapport - Leader

Projektrapport Warpen

Kontaktperson

Benny Engberg

Tel: 070-228 52 59

Epost: engbergbenny@gmail.com