NORDANSTIGS KOMMUN: Mellan Broarna (4)

2017-3708 Mellan broarna

Projektägare: Veteranmopedklubben i Harmånger

Totalt beviljad finansiering är:               450 543 kr

Varav Landsbygdsfonden:                       212 772 kr

Utveckling Hälsingebygden                     187 771 kr

Nordanstig Kommun                               25 000 kr

Företagare i bygden                                25 000 kr

 

Projektet är sökt inom insatsområde 4. Folkhälsa i Utveckling Hälsingebygdens strategi. Projektägaren räknar med att lägga ideell tid i projektet motsvarande ett värde av 130 000 kr.

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att:

  • Öka förutsättningarna för bybor att både röra på sig mer och att få en plats för social samvaro.

Mål i projektet

  • Anlägga en promenadväg med belysning
  • Anlägga ett utegym
  • Anlägga bryggor och grillplatser längs promenadvägen
  • Arrangera en inspirationsdag i hälsans tecken med invigning av ovanstående

Aktiviteter i projektet

  • Byggnation av en promenadväg med belysning
  • Byggnation av utegym
  • Byggnation av bryggor och grillplatser längs promenadvägen
  • Planering och genomförande av en inspirationsdag i hälsans tecken med invigning av byggnationerna.

 

Kontaktperson

Pelle Nordell

Tel: 070-628 81 46

Epost:chev@tyfonmail.se