Mellan broarna

Projektet drivs av Veteranmopedklubben 50 cc och är beviljade medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 4. Folkhälsa.

Syftet med projektet är att:

  • Syftet med projektet är att öka förutsättningarna för bybor att både röra på sig mer och att få en plats för social samvaro.

Mål med projektet:

  • Anlägga en promenadväg med belysning
  • Anlägga ett utegym
  • Anlägga bryggor och grillplatser längs promenadvägen
  • Arrangera en inspirationsdag i hälsans tecken med invigning av ovanstående

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Byggnation av en promenadväg med belysning
  • Byggnation av ett utegym
  • Byggnation av bryggor och grillplatser längs promenadvägen
  • Planering och genomförande av inspirationsdag i hälsans tecken med invigning av byggnationerna.

Projektets totala budget är 450 543 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 400 543 kr (Landsbygdsfonden), Nordanstigs Kommun med 25 000 kr och företagarna i byn 25 000 kr.

Kontaktperson

Per Nordell

Tel: 070-628 81 46

Epost: chev@tyfonmail.se