FLERA: Medarbetarägande i Gävleborg (1)

Projektet drivs av Coompanion Gävleborg och det är ett samarbetsprojekt med Leader Gästrikebygden LLU och det har beviljats medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning inom Landsbygdsfonen.

 

Syftet med projektet är att:

 • Underlätta generationsväxling i områdets små- och medelstora företag så att fler företag ska kunna leva vidare när deras nuvarande ägare går i pension.

Mål med projektet:

 • Genomföra samråd med de regionala innovationsaktörerna för att till dem sprida mer kunskap om projektet och om modellen Transfer to coop.
 • Genomfört ett antal utbildningstillfällen riktat till målgruppen på temat generationsväxling för ökad kompetens.
 • Nya nätverkskontakter mellan företagare, stödsystemets aktörer och andra relevanta aktörer är skapade för att underlätta generationsväxling.
 • Dokumenterad uppföljning av de som deltagit i våra utbildningar för att se vilka som vill gå vidare med en generationsväxling samt deras behov av stöd.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Arrangera informationsträffar om metoden/modellen Transfer to coop och de möjligheter den ger till att generationsväxla i företag.
 • Inventering av företagskulturen i samtliga kommuner. Den kommer ligga till grund för en nulägesanalys om vilka företag som är på gång för en generationsväxling inom en snar/synbar framtid. (Samarbete med Företagarna Gävleborg samt kommunernas näringslivskontor.)
 • Workshops kommer att erbjudas i samtliga sex kommuner i syfte att öka kompetensen om hur en genrationsväxling genom medarbetarägande/personalövertagande går till. (riktad främst till företag)
 • Arrangera ett till två tillfällen för drop-in rådgivning för företagare i områdets kommuner i samarbete med näringslivskontoren och Företagarna Gävleborg.
 • Arrangera ett seminarium med fokus på medarbetarägande/personalövertagande där sökanden bjuder in experter på området.
 • Utvärdering och rapportering

Projektet har en total budget på 358 972 kr och finansieras av Utveckling Hälsingebygden med 358 972 kr inom landsbygdsfonden.

Kontaktperson

Ulf Karlsson

Tel: 070-320 54 10

Epost: ulf.karlsson@coompanion.se