LJUSDALS KOMMUN: Med gruvan i fokus - Utveckling av Loos koboltgruva (1)

Föreningen Loosgrufvan driver projektet som beviljats medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 1. Sysselsättning.

Syftet med projektet är att:

 • Stärka lokalsamhället i Los genom att dels utveckla Los Koboltgruva i sig och dels utveckla samarbeten för att stärka besöksnäringen och tillgängliggöra kunskap om kulturarvet Los Koboltgruva, Sveriges äldsta koboltgruva.

Mål med projektet:

 •  En stånggång i ett av gruvschakten är uppbyggt
 • Turistiska paket i samarbete med andra finns framtagna
 • Marknadsföringsinsatser så som uppdaterad hemsida, broschyr på nätet, besök hos potentiella kunder är genomförda.
 • Minst två seminarier/kurser om lokala mineraler, gruvans/bygdens historia är genomförda.
 • Nya guidningar av området finns framarbetade
 • En film om gruvan finns färdig.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Planering och byggnation av stånggång enligt ritning
 • I samarbete med andra i besöksnäringen genomföra ett idéutvecklingsarbete som genererar nya turistiska produkter.
 • Genomföra studiebesök till andra gruvor för att få inspiration och kunskap som stöd för den egna utvecklingen.
 • Samla ihop fakta om gruvan och omkringliggande platser som sedan arbetas om till manus för guidning av området

Projektets totala budget är 1 492 201 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 1 267 201 kr, Ljusdals Kommun med 165 000 kr och projektet finansierar en del av kostnaderna med intäkter, 60 000 kr.

Kontaktperson

Robert Forss

Tel: 073-993 74 51

Epost: robert@loosgrufvan.se