OVANÅKERS KOMMUN: Långhed - utveckling och förnyelse av kulturarv (6)

2018-2950 Skapa landsbygdsutveckling för boende och besökare genom att utveckla, stimulera och förnya kulturarvet i Långhed.

Projektägare: Långhed Bygdeförening

Projektledare: Margareta Englund

Projektet är beviljat inom insatsområde 6. Kultur & Kulturarv i Utveckling Hälsingebygdens strategi. Den totala budgeten för projektet är 1.789.686 kr där Landsbygdsfonden finansierar 977.989 kr, Utveckling Hälsingebygden 481.697 kr och privat medfinansiering med 330.000 kr (privatpersoner, föreningen själva och intäkter i projektet).

Syftet med projektet är att:

 • Syftet med projektet är att skapa en mötesplats och motor för utveckling av Hälsingland och byn Långhed genom relevanta samarbeten som synliggör, sprider kunskap om- och utvecklar vårt matarv med fokus på bröd.
 • Projektets syfte är också att lyfta fram kulturarvet och då särskilt bröd och sådant som har koppling till detta som odling, malning och bakning. Långsiktigt syfte med projektet är att åstadkomma ett lokalt utvecklingscentrum för bröd och då särskilt tunnbröd i Ovanåker.

Mål med projektet:

 • Investering i bakugnar och tillhörande utrustning ska ha genomförts och bakugnarna ska ha tagits i drift.
 • Två utbildningar per projektår för kompetensutveckling inom bröd ”från ax till limpa”
 • 15 st ”Bakkvällar” för att testa olika typer av recept på bröd
 • 4 st workshops för utveckling av turistiska produkter där bröd/mat är en del av upplevelsen
 • Arrangera Mat & Tunnbrödsfestival en gång per projektår
 • ”Kulturer mötes i bagarstugan” – 8 st träffar mellan människor med olika kulturella bakgrunder för samtal om- och bakning av olika sorters bröd.
 • 200 elever i grundskolan tar del av kunskap om brödbakning ”från ax till limpa”
 • 4 st ”Prova på-tillfällen” där människor får testa att komma igång med bakning för kommersiellt ändamål.

   

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Projektledning och redovisning
 • Projektering och genomförande av investeringar i ugnar etc.
 • Arrangera möten och andra aktiviteter med syfte att hämta in kunskap om bakning och småskalig produktion från vår och andra människors kulturer.
 • Arrangera utbildningar i bakning ”från ax till limpa” för olika typer av målgrupper (barn, ungdomar, vuxna etc)
 • Arrangera workshops för utveckling av turistiska produkter med mat/bröd som en del i produkterna.
 • Arrangera mat & tunnbrödsfestival
 • Marknadsföring

   

Kontaktperson

Margareta Englund

Tel: 070-241 43 27

Epost: margareta.englund@hufb.se