FLERA: Kustfiskarelyftet (Havs- och fiskefonden) (HAV 6)

Kustfiskarelyftet

Detta är ett samarbetsprojekt över Leaderområdesgränserna med aktiviteter och engagerade yrkesfiskare från Tierp i söder till Övik i norr. Syftet med projektet är att finna lösningar för generationsväxling och andra gemensamma utmaningar för en framtid för det småskaliga kustfisket i Södra Bottenhavet. Projektet startar igång januari 2018 och ska slutrapporteras oktober 2020.


Var genomförs projektet: Längs med kusten i Leader Gästrikebygden, Leader Hälsingebygden och Leader Mittland+, från Tierp till Örnsköldsvik.

Koppling till Leaderstrategin: Insatsområde 6 Konkurrenskraftigt fiske

Total projektkostnad: 899 990 kr + ideella resurser

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 899 990 kr. EUs andel av finansieringen kommer från havs & fiskerifonden.

Medfinansiering: Ideellt nedlagd arbetstid och från yrkesfiskare engagerade i projektet

Projektägare: Nordanstigs kommun

Hemsida: x - uppdateras inom kort

 

Kontaktperson: Ingeli Gagner, representant för projektägaren Nordanstigs kommun

E-post: ingeli.gagner@nordanstig.se