OVANÅKERS KOMMUN: Kultursatsning för barn & unga i Ovanåker (6)

Projektägare är Hälsinglands Kulturscen i Alfta.

Syftet med projektet är att fånga det intresse för musik och kultur som finns bland unga i Ovanåker. Målet med projektet är att genomföra en teateruppsättning där barn och ungdomar medverkar från start till slut på olika sätt.  

Projektet genomförs i Ovanåkers Kommun inom insatsområde 6 Kultur & Kulturarv. EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 397 239kr och det kommer att läggas motsvarande 100 000 kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnader i projektet men max 397 239 kr.

 

 

Kontaktperson:

Nils-Erik Falk

Tel: 070-659 39 27

Epost: nefalk@helsingenet.com