NORDANSTIGS KOMMUN: Kulturarken - En förstudie (1)

2018-2947 Kulturarken

Projektägare: Mellanfjärdens fiskehamnsförening

Projektledare Majd Sanminey

Total beviljad finansiering för förstudien/projektet är 149 400 kr varav Landsbygdsfonden finansierar 100 098 kr och Utveckling Hälsingebygden 49 302 kr. Förstudien är beviljad inom insatsområde 1. Sysselsättning i Utveckling Hälsingebygdens strategi.

Projektägaren lägger ner ideell tid till ett värde av 99 000 kr i genomförandet av förstudien.

Syftet med projektet är att:

 • Genomföra en förstudie som ska arbeta fram underlag för hur och på vilket sätt en båt (Kulturark) kan bli en flytande plats för möten mellan kulturer, företag, föreningar, människor och för att skapa utveckling.

Mål med projektet:

 • En förstudierapport som presenterar Kulturarken som en ny typ mötesplats för människor från olika kulturer, företag och föreningar som vill skapa förståelse och utveckling. Rapporten ska innehålla identifierade krav på båtens prestanda, regelverk och tillstånd som krävs, kostnadsberäkning för att bygga Kulturarken, en strategi för byggnation och sjösättning.
 • Ett koncept/presentation om Kulturarken som kan presenteras för finansiärer och andra intressenter.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

 • Beskrivning av Kulturarken som mötesplats och integrationsmetod
 • Identifiering av krav på båtens prestanda
 • Identifiering av regelverk och tillstånd etc
 • Budgetering av kostnader för byggnation och drift
 • Identifiera möjliga finansiärer och andra intressenter
 • Skapa ett koncept/en presentation om Kulturarken som kan presenteras för finansiärer och andra intressenter

   

Kontaktperson

Majd Sanminey

Tel: 072-325 02 06

Epost: majd-z-s@hotmail.com