SÖDERHAMNS KOMMUN: Krype fäbod - en plats för kunskapsinhämtning om djur, natur och matproduktion (6)

Projketet drivs av Gävleborgs Fäbodförening och de har beviljats medel från Utveckling Hälsingebygden inom insatsområde 6. Kultur & Kulturarv.

Syftet med projektet är att:

  • Bevara och föra vidare kunskap som Gävleborgs Fäbodförening har om djur, kultur, natur, djurhållning och matproduktion som bedrivs på en fäbod.
  • Syftet med projektet är att kunskap om praktisk fäboddrift samt det immateriella kulturarvet (seder och bruk) ska spridas till fler.

Mål med projektet:

  • Ett koncept för kunskapsöverföring till framför allt barn om djur, natur och matproduktion på fäbod.
  • En fäbod, Krype fäbod, som är i fysiskt skick för att kunna ge en bra kunskap och upplevelse till besökare om hur livet på en fäbod går till.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Fysiska insatser i fäboden Krype
  • Utveckling av konceptet ”Fäbodliv”
  • Test av konceptet ”Fäbodliv”
  • Administration och utvärdering

Projektets totala budget är på 217 879 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 205 879 kr och projektet finansieras med en privat medfinansiering på 12 000 kr.

Projektrapport - leader

 

Kontaktperson

Annika Rudolfsson

Tel: 070-185 11 91

Epost: annikarudolfsson@yahoo.se