FLERA: Kost & hjärthälsa - en utvecklingsplan (4)

Projektägare är den ideella föreningen Hjärtemat och de vill i sin utvecklingsplan undersöka hur ett fokuserat samarbete mellan relevanta aktörer för att påverka människors kostvanor för en ökad hälsa i vårt Leaderområde skulle kunna se ut.

Projektet har följande mål:

- Att arbeta fram en utvecklingsplan för hur förbättrad folkhälsa skulle kunna uppnås genom förbättrade kostvanor.

-  Att identifiera metoder samt organisationer/personer i Hälsingland som vill och kan delta i ett förändringsarbete.

- Att identifiera nya informationskanaler för påverkan gällande kostvanor och förbättrad hälsa.  

Projektet genomförs i Bollnäs, Söderhamn och Ovanåkers kommuner och är ett projekt inom vårt insatsområde 4 Folkhälsa  EU-delen av stödet finansieras av Landsbygdsfonden.

Total projektkostnad: 158.800 kr och det kommer att läggas motsvarande 36.750kr i ideellt arbete i projektet.

Beviljad Leaderfinansiering: 100% av stödberättigade kostnaderi projektet men max 158.800 kr.

Slutrapport leader

Projektets slutrapport

 

 

Kontaktperson:

Viola Adamsson

Tel: 070-206 77 32

Epost: viola.adamsson@telia.com