BOLLNÄS KOMMUN: Konceptutveckling Aktivitetsskola (4)

Projektet drivs av Bollnäs Simskola som beviljats medel från Utveckling Hälsingebygdens insatsområde 4. Folkhälsa

Syftet med projektet är att:

  • Konceptutveckla en mobil aktivitetsskola för att förebygga ohälsa hos ungdomar i Bollnäs Kommun.
  • Skapa möjligheter för ungdomar att testa och utveckla sitt intresse för rörelse och hälsa i allmänhet.

Mål med projektet:

  • Ett koncept för mobil aktivitetsskola i samarbete med föreningar i bygden.
  • 500 deltagande barn och ungdomar
  • Utbildning av fyra aktivitetsledare (ungdomar).

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Arbete med konceptutveckling av aktivitetsskolan. Kontakter med föreningar, marknadsföring till målgruppen via skolor etc. Inköp av material etc.
  • Utbildning av ledare (ungdomar)
  • Genomförande av aktiviteter för barn och unga efter skoltid.

Projktets totala budget är på 1 101 230 kr och Utveckling Hälsingebygden finansierar projektet med 1 008 488 kr och Bollnäs Kommun finansierar projektet med 92 960 kr i form av lokalhyror.

Kontaktperson

Björn Lans

Tel: 070-317 50 15

Epost: bjorn.lans@live.se