SÖDERHAMNS KOMMUN: Kanonholmen - Gårdsbutik (1)

Projketet drivs av Hälsinge Fiskuppköp AB och stödet är ett "projektstöd till företag".

Syftet med projektet är att:

  • Genom byggnation av en gårdsbutik skapa en mötesplats och nytt besöksmål vid Söderhamnsfjärden.  Syftet med gårdsbutiken är också att bli en försäljningskanal för livsmedelsprodukter från bygden.  

Mål med projektet:

  • En gårdsbutik som dels har förutsättningar att bli ett välbesökt besöksmål vid Söderhamnsfjärden, dels kan sälja livsmedelsprodukter som är tillverkade av livsmedelsproducenter i bygden.

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet:

  • Byggnation av en gårdsbutik.
  • Upparbeta kontakter med andra livsmedelsproducenter för att sälja deras produkter.

Total kostnad för projektet är: 452.000 kr som finansieras med 200.000 kr (ca 44%) från Leader (Landsbygdsfonden) och 252.000 kr finansieras av Hälsinge Fiskuppköp AB.

Slutrapport Leader

 

Kontaktperson

Magnus Schlömer

Tel: 070-308 99 92

Epost: magnus_schlomer@live.se